E. komercijos modelio diegimas UAB „Duguva“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti e. komercijos modelį UAB „Duguva“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Įmonė pradėjo įgyventi naują investicinį projektą, kurio metu bus sukurta moderni el. prekybos platforma, sudarysianti galimybę klientams patiems atlikti užsakymą nuotoliniu būdu. Ši platforma leis įmonei racionaliai bei tikslingai naudoti išteklius bei suteiks postūmį didinti pardavimo pajamas.
Projekto tikslas – sukurti ir įdiegti e. komercijos modelį UAB „Duguva“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.
Siekiamas rezultatas – sukurta ir įdiegta el.prekybos platforma.
Planuojama veikla – Klientų savitarnos sprendimų diegimas el.prekybos platformoje ir integracija su išteklių valdymo sistema.
Projektas „E. komercijos modelio diegimas UAB „Duguva“, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.
Į projekto įgyvendinimą įmonė numačiusi investuoti 28.880,30 eurų, iš kurių 21.660,23 Eur sudaro finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projektas bus įgyvendinamas iki 2023 m. vasario 20 d.

UAB „DUGUVA” ĮGYVENDINA PROJEKTĄ „UAB „DUGUVA” eksporto rinkų plėtra” pagal priemonę „Naujos galimybės LT”, Nr.03.2.1-LVPA-K-801-05-0244

Projekto UAB „Duguva” eksporto rinkų plėtra vertė 53072 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšų pagal „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo” įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT”.

Projekto tikslas – padidinti UAB „Duguva” produktų žinomumą ir konkurencingumą vykdant eksporto rinkų plėtrą Vokietijos, Danijos ir kitų Skandinavijos šalių rinkose. 

Projekto įgyvendinimo veikla – pristatyti įmonės gaminamą produkciją tarptautinėse parodose. 

 

PROJEKTAS Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-04-0006 „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Duguva“

Projektas „AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimas UAB „Duguva“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą UAB „Duguva“, didinant AEI gamybą ir vartojimą.
Projektui įgyvendinti skirtas 93.560,32 Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo.

UAB „Duguva“ lietuviško kapitalo įmonė, įkurta 1998 metais. Moderni bei dinamiška įmonė gamina aukštos kokybės gaminius: elektrinius aptvarus, pintas, suktas bei megztas virves, austas juostas bei špagatus. Įmonės produkcija yra gerai žinoma ne tik Lietuvoje, bet sėkmingai yra eksportuojama į 18 -iolika viso pasaulio šalių. Gaminama produkcija yra plačiai naudojama daugelyje sričių – namų bei žemės ūkyje, žvejyboje, laivininkystėje, statybose, apdailai, transporto, sporto, turizmo įrangai ir kitur. Siekdama sumažinti gamybos sąnaudas bei didinti produkcijos konkurencingumą, įmonė investuos į atsinaujinančius energijos išteklius, kurie ženkliai sumažins energijos vartojimo sąnaudas ilguoju įmonės veiklos laikotarpiu.

Projekto įgyvendinimo metu buvo įrengta 250 kW galios saulės elektrinė, kuri pagamins 30,59% įmonės metinio energijos suvartojimo kiekio.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020 m. lapkričio 26 d.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022 m. spalio 13 d.

Kontaktinis asmuo:
Pardavimų vadovas Modestas Bernackas
Tel. +370 687 90013
e-mail.: modestas@duguva.lt

UAB „DUGUVA“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ Didelio poveikio inovatyvios technologijos diegimas UAB „Duguva” 03.3.1-LVPA-K-841-02-0032

UAB „Duguva“gaminami produktai pasižymi aukšta kokybe, kurią žino ir vertina daugelis vartotojų Europos šalyse. Siekdama užsitikrinti įmonės konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje bendrovė priėmė sprendimą gamyboje diegti didelio poveikio inovatyvias technologijas, kurių dėka bus gaminami inovatyvi produkcija, turinti didelę paklausą Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Įgyvendintas projektas padidins įmonės konkurencingumą, sudarys prielaidas pagerinti finansinius rodiklius. Tokio pobūdžio produkcija yra gaminama iš ypač aukšto molekulinio tankio polietileno ir turi universalias panaudojimo galimybes ir aukštą vertę vartotojams įvairiose srityse, įskaitant su pramonine žvejyba, laivininkyste, žuvininkyste , seismine veikla , agrotechnika, statyba, geotechnika, gyvybės apsauga, transportu, aplinkos apsauga, pakavimu, apsaugos sistemomis, aviacija, sportu susijusiomis ūkio šakomis. Numatoma gaminti virvė bus iki 14 kartų stipresnė už plieninę virvę; mažas virvės elastingumas; virvė neskęs vandenyje, bus atspari sūriam vandeniui bei daugeliui cheminių medžiagų. Dėl savo ypač didelio stiprumo, lengvumo, ilgaamžiškumo, mažo elastingumo, atsparumo vandeniui (tame tarpe ir sūriam), rūgštims, šarmams, ultravioletiniams spinduliams, daugeliui kitų cheminių medžiagų numatomos gaminti virvės pakeis plienines bei poliamidines virves, tokiu būdu vartotojai galės įsigyti saugesnius, susijusius su mažesnėmis sąnaudomis bei mažesne tarša produktus.

Projekto „Didelio poveikio inovatyvios technologijos diegimas UAB „Duguva” 03.3.1-LVPA-K-841-02-0032 vertė 192566 Eur. Projektas finansuojamas 45 proc. intensyvumu. Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę „DPT pramonei LT+“.2019.01.07. , Rokiškis

UAB „DUGUVA“  įgyvendina projektą PROJEKTO NR. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0018  Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB „Duguva”

Siekiant atsieti ekonominį augimą nuo gamtos išteklių naudojimo, tam, kad išteklių naudojimas ir aplinkos tarša didėtų daug lėčiau nei gamyba ir paslaugos, įmonė UAB „Duguva“ įgyvendina projektą „Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB „Duguva““.

Projekto tikslas – įmonėje UAB „Duguva“ atlikti energijos vartojimo auditą, kuris identifikuos energijos suvartojimo apimtis, nustatys energijos sąnaudų rodiklius ir nuostolius, nustatys galios poreikio ir energijos vartojimo mažinimo, tradicinių išteklių pakeitimo AEI galimybes, rekomenduos organizacines ir technines priemones, leisiančias efektyviai naudoti energiją ir gamtinius išteklius. Vadovaujantis audito išvadomis bus priimami sprendimai , susiję su energijos  vartojimo efektyvumu bei vertinamos energijos pasigaminimo iš  atsinaujinančių išteklių galimybės.

Įgyvendinus projektą, bus identifikuotos priemonės, procesai, technologijos, tausosiančios energiją ir gamtinius išteklius įmonėje UAB „Duguva“. Taip pat atlikus energijos vartojimo auditą, UAB „Duguva“ prisidės prie Lietuvos darnaus vystymosi siekio bei padės mažinti energijos suvartojimo kiekį lyginant su kitomis ES šalimis.

Projektas ir gauti rezultatai  neturi jokių neigiamų įtakų ar pasekmių regionų vystymosi aplinkoje bei socialinėje srityje.

Projekto Energijos išteklių vartojimo mažinimo galimybių nustatymas UAB „Duguva” Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-03-0018 vertė 3300 Eur. Projektas finansuojamas 70 proc. intensyvumu. Finansauojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“