+370 614 98390
 +370 458 32000
 sales@duguva.lt
 duguva

ES parama

UAB „DUGUVA“ ĮGYVENDINA PROJEKTĄ Didelio poveikio inovatyvios technologijos diegimas UAB “Duguva” 03.3.1-LVPA-K-841-02-0032

 

UAB „Duguva“gaminami produktai pasižymi aukšta kokybe, kurią žino ir vertina daugelis vartotojų Europos šalyse. Siekdama užsitikrinti įmonės konkurencingumą ilgalaikėje perspektyvoje bendrovė priėmė sprendimą gamyboje diegti didelio poveikio inovatyvias technologijas, kurių dėka bus gaminami inovatyvi produkcija, turinti didelę paklausą Lietuvos ir užsienio šalių rinkose.

Įgyvendintas projektas padidins įmonės konkurencingumą, sudarys prielaidas pagerinti finansinius rodiklius. Tokio pobūdžio produkcija yra gaminama iš ypač aukšto molekulinio tankio polietileno ir turi universalias panaudojimo galimybes ir aukštą vertę vartotojams įvairiose srityse, įskaitant su pramonine žvejyba, laivininkyste, žuvininkyste , seismine veikla , agrotechnika, statyba, geotechnika, gyvybės apsauga, transportu, aplinkos apsauga, pakavimu, apsaugos sistemomis, aviacija, sportu susijusiomis ūkio šakomis. Numatoma gaminti virvė bus iki 14 kartų stipresnė už plieninę virvę; mažas virvės elastingumas; virvė neskęs vandenyje, bus atspari sūriam vandeniui bei daugeliui cheminių medžiagų. Dėl savo ypač didelio stiprumo, lengvumo, ilgaamžiškumo, mažo elastingumo, atsparumo vandeniui (tame tarpe ir sūriam), rūgštims, šarmams, ultravioletiniams spinduliams, daugeliui kitų cheminių medžiagų numatomos gaminti virvės pakeis plienines bei poliamidines virves, tokiu būdu vartotojai galės įsigyti saugesnius, susijusius su mažesnėmis sąnaudomis bei mažesne tarša produktus.

Projekto „Didelio poveikio inovatyvios technologijos diegimas UAB “Duguva” 03.3.1-LVPA-K-841-02-0032 vertė 192566 Eur. Projektas finansuojamas 45 proc. intensyvumu. Finansuojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal priemonę „DPT pramonei LT+“.

UAB „DUGUVA“  ĮGYVENDINA  PROJEKTĄ „UAB “Duguva” esamų eksporto rinkų plėtra“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801

 

Įmonė  UAB “Duguva” , siekdama  padidinti gaminamos produkcijos konkurencingumą, išplėsti  eksporto rinkas, pristatyti savo produkciją  tarptautinėse parodose, įgyvendina projektą  „ UAB “Duguva” esamų eksporto rinkų plėtra“ .

Projekto tikslas – padidinti UAB “Duguva” produktyvumą ir konkurencingumą, vykdant esamų eksporto rinkų plėtrą. Įmonės apyvartos ir našumo rodiklių didėjimas Lietuvos rinkoje sunkiai įmanomas dėl ribotos paklausos vietinėje rinkoje, todėl apyvartos didinimas apsiribojant vien tik vietine rinka nėra tikslingas ekonominiu požiūriu. Dėl šios priežasties UAB „Duguva“ numato išplėsti ryšius su Vokietijos, Danijos, Nyderlandų,  Ukrainos šalių tikslinės grupės atstovais, ypatingą dėmesį skiriant Vakarų Europos šalims.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos UAB „Dauguva“ konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės turimo prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose. Išaugusios įmonės eksporto apimtys leis plėsti veiklas, kurti naujus,  aukštos kokybės  produktus, prisidės prie pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Kadangi projekto įgyvendinimas užtikrina darbo našumo augimą įmonės mastu, tai galima konstatuoti, kad projekto įgyvendinimas turės apčiuopiamą teigiamą įtaką atitinkamos tekstilės pramonės šakos darbo našumo augimo tempams.

UAB „Duguva“ jau dalyvavo tarptautinėse  parodose  :

–          parodoje Agrotech 2017, Lenkijoje, vykusioje 2017m. kovo 17-19 d.;

–          parodoje Techtextil , Vokietijoje, vykusioje 2017m. gegužės 9-12 d.;

–          parodoje Agro-2017, Ukrainoje, vykusioje 2017m. birželio 7-10 d.

Projekto „ UAB “Duguva” esamų eksporto rinkų plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 vertė 53953 Eur. Projektas finansuojamas 50 proc. intensyvumu. Finansauojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2017.06.22. , Rokiškis