+370 614 98390
 +370 458 32000
 sales@duguva.lt
 duguva

ES parama

UAB „DUGUVA“  ĮGYVENDINA  PROJEKTĄ „UAB „Duguva“ esamų eksporto rinkų plėtra“ pagal priemonę „Naujos galimybės LT“, Nr. 03.2.1-LVPA-K-801

 

Įmonė  UAB „Duguva“ , siekdama  padidinti gaminamos produkcijos konkurencingumą, išplėsti  eksporto rinkas, pristatyti savo produkciją  tarptautinėse parodose, įgyvendina projektą  „ UAB „Duguva“ esamų eksporto rinkų plėtra“ .

Projekto tikslas – padidinti UAB „Duguva“ produktyvumą ir konkurencingumą, vykdant esamų eksporto rinkų plėtrą. Įmonės apyvartos ir našumo rodiklių didėjimas Lietuvos rinkoje sunkiai įmanomas dėl ribotos paklausos vietinėje rinkoje, todėl apyvartos didinimas apsiribojant vien tik vietine rinka nėra tikslingas ekonominiu požiūriu. Dėl šios priežasties UAB „Duguva“ numato išplėsti ryšius su Vokietijos, Danijos, Nyderlandų,  Ukrainos šalių tikslinės grupės atstovais, ypatingą dėmesį skiriant Vakarų Europos šalims.

Įgyvendinus projektą, bus sukurtos prielaidos UAB „Dauguva“ konkurencingumo didėjimui, eksporto plėtrai ir įmonės turimo prekės ženklo didesniam žinomumui užsienio rinkose. Išaugusios įmonės eksporto apimtys leis plėsti veiklas, kurti naujus,  aukštos kokybės  produktus, prisidės prie pareiškėjo įmonės produkcijos asortimento plėtros, o tai pagerins įmonės finansinius rodiklius bei įvaizdį tarptautinėje rinkoje. Kadangi projekto įgyvendinimas užtikrina darbo našumo augimą įmonės mastu, tai galima konstatuoti, kad projekto įgyvendinimas turės apčiuopiamą teigiamą įtaką atitinkamos tekstilės pramonės šakos darbo našumo augimo tempams.

UAB „Duguva“ jau dalyvavo tarptautinėse  parodose  :

–          parodoje Agrotech 2017, Lenkijoje, vykusioje 2017m. kovo 17-19 d.;

–          parodoje Techtextil , Vokietijoje, vykusioje 2017m. gegužės 9-12 d.;

–          parodoje Agro-2017, Ukrainoje, vykusioje 2017m. birželio 7-10 d.

Projekto „ UAB „Duguva“ esamų eksporto rinkų plėtra“ Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 vertė 53953 Eur. Projektas finansuojamas 50 proc. intensyvumu. Finansauojama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimo“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

2017.06.22. , Rokiškis